2015 aastal tehtud hüvede ülekanded

1. juunil avalikustab GSK koos teiste Ravimitootjate Liidu liikmesettevõtetega tervishoiutöötajatele ja tervishoiuorganisatsioonidele 2015. aastal tehtud hüvede ülekanded. GSK poolt 2015. aastal makstud tasud on leitavad siit

Maksutud tasude avalikustamisega aidatakse kaasa läbipaistvama ja usaldusväärsema koostöö kujundamisele ravimitööstuse ja tervishoiutöötajate vahel. Makstud tasude avalikustamine võimaldab tugevdada ühiskonnas arusaama, et tööstuse ja tervishoiutöötajate partnerlus on meditsiinis toimuva innovatsiooni kvaliteedi tagamisel kriitilise tähtsusega.