Tervishoiutöötajate toetamine

Alates 2016. aastast ei tasusta GSK enam tervishoiutöötajaid, kes räägivad ettevõtte retseptiravimitest ja vaktsiinidest neile, kellel on õigus ravimeid välja kirjutada või kes saavad nende väljakirjutamist mõjutada. Samuti ei maksa GSK enam otsetoetusi tervishoiutöötajatele teaduskonverentsidel osalemiseks.

GSK tervishoiutöötajate kaasamise mudeli kohta saab lähemalt lugeda siit.

Tervishoiutöötajad on ka edaspidi GSK jaoks hinnatud koostööpartnerid, keda tasustatakse endiselt tegevuse eest, mis ei ole seotud müügiedendusega. Sellisteks tegevusteks on näiteks kliiniliste uuringute läbiviimine ja nõustamise ning turu-uuringute korraldamine, mis annavad meile olulist teavet haigustest ja nende ravist.

Avalikustamise ja uute tööpõhimõtete kasutuselevõtuga aitab GSK kaasa läbipaistvama ja usaldusväärsema koostöö kujundamisele ravimitööstuse ja tervishoiutöötajate vahel. Olles läbipaistvad ja avatud, saab tugevdada ühiskonnas arusaama, et koostöö ravimitootjate ja arstide vahel on tervishoiu arendamisel kriitilise tähtsusega.

Alates 2016. aastast avalikustab GSK koos teiste Ravimitootjate Liidu liikmesettevõtetega tervishoiutöötajatele ja tervishoiuorganisatsioonidele tehtavad tasud ja hüved.

2017. aastal GSK Eesti poolt tehtud tasude ja hüvede summad on leitavad siit