Suhtlemine ja koostöö ravimite väljakirjutajatega

Tervishoiutöötajatega suhtlemises on meie jaoks esmatähtis läbipaistvus ja ausus ning patsientide huvide esikohale seadmine.

Ravimifirmadel on oluline roll tervishoiutöötajatele vajaliku ja kvaliteetse teabe jagamisel retseptiravimite ning vaktsiinide kohta.

Tervishoiutöötajatega heade suhtete hoidmine on meditsiini edendamiseks, patsientide ja rahvatervise vajaduste rahuldamiseks väga olulised.

Alates 2016. jaanuarist kehtivad ravimitööstuses tervishoiutöötajatega suhtlemisel olulised muudatused. 

Esiteks: meie müügiesindajate töötasu ei ole enam seotud müügitulemustega.

  • Alates 2015. aasta jaanuarist ei sõltu GSK müügiesindajate töötasu enam individuaalsete müügieesmärkide täitmisest. Investeerime püsivalt oma esindajate koolitamisse, et nad suudaksid oma teadmiste ning oskuste abil pakkuda tervishoiutöötajatele vajalikku teavet. Premeerimise aluseks on tervishoiutöötajatega suhtlemise kvaliteet.

Teiseks: jätkame meditsiinihariduse toetamist uudsel viisil.

  • Oleme endiselt seisukohal, et ravimitööstusel on meditsiinihariduse toetamisel oluline roll, selleks et pakkuda tervishoiutöötajatele teavet haiguste, diagnostika ja ravi kohta. Anname toetusi sõltumatutele meditsiiniharidust pakkuvatele organisatsioonidele ja meil puudub mõjuvõim selle üle, mida ning keda õpetatakse.
  • Pooldame tervishoiutöötajate osalemise toetamist teaduskonverentsidel, ent ainult kolmandate poolte rahastamise kaudu, ilma et GSK oleks otseselt seotud kaasatud tervishoiutöötajate väljavalimisega.

Kolmandaks: me ei tasusta enam otseselt meie nimel esinevaid tervishoiutöötajaid.

  • Selleks et hajutada kahtlused ravimite väljakirjutajate soovimatu mõjutamise kohta ja muuta oma turundus- ning koolitustegevusi läbipaistvamaks, ei tasusta GSK ettevõtte nimel retseptiravimitest ja vaktsiinidest rääkivaid tervishoiutöötajaid. Selle asemel töötab GSK välja uusi digitaalseid, personaalseid ja reaalajas toimivaid rakendusi, mis aitavad parandada teabe edastamist tervishoiutöötajatele. Need abistavad GSKs töötavatel arstidel ja ekspertidel panustada enam oma aega raviasutustes töötavatele arstidele ettevõtte ravimite tutvustamisele ja tekkinud küsimustele vastamisele.

Tervishoiutöötajad on ka edaspidi GSK jaoks hinnatud koostööpartnerid, keda tasustatakse endiselt tegevuse eest, mis ei ole mõeldud müügiedendusena ja kus nende osalus on vajalik.

Näiteks:

  • GSK toetatavate kliiniliste uuringute korraldamine;
  • nõustamine ja turu-uuringud, mis annavad meile olulist teavet teatud haiguste ning nende ravi kohta.

Meie eesmärk on hoida tervishoiutöötajatele makstud tasude info avalikuna. Rohkem infot läbipaistva tegevuse kohta ja andmete avalikustamise kohta leiab siit.