Tervishoiutöötajatele makstud tasude avalikustamine

Alates 1. jaanuarist 2016 ei tasusta me enam tervishoiutöötajaid, kes räägivad meie retseptiravimitest ja vaktsiinidest neile, kellel on õigus ravimeid välja kirjutada või kes saavad nende väljakirjutamist mõjutada. Me ei toeta rahalist enam ka üksikute tervishoiutöötajate meditsiinivaldkonna konverentsidel osalemist.

Mõistame, kuivõrd tähtis on tegutseda läbipaistvamalt ja arvestada iga otsuse tegemisel ennekõike patsiendi huve. Paljudes riikides on tervishoiutöötajatele makstavad tasud avalikud. 

GSK pooldab ja toetab läbipaistvuse edendamist riikides, kus tööstusliidud või valitsusasutused kehtestavad konkreetsed nõuded antud teabe avalikustamise kohta. Üks näide sellisest algatusest on Euroopa Ravimitootjate Assotsiatsiooni (EFPIA) avalikustamisjuhend.

Lisaks seisame hea selle eest kõikides riikides avalikustataks tervishoiutöötajatele nõustamisteenuste ja kliiniliste uuringute eest makstud tasud. 

Meie vaade EFPIA avalikustamisjuhendile

Euroopas ja mujal maailmas eeldab ühiskond aina enam, et ettevõtete, organisatsioonide ja üksikisikute tegevus oleks läbipaistev. See kehtib ka ravimitööstuse ja tervishoiutöötajate ning  ­-asutuste suhete kohta, kus kõik peab toimuma laitmatult ja läbipaistvalt.

GSK toetab täielikult Euroopa Ravimitootjate Assotsiatsiooni (EFPIA) juhendit selle kohta, kuidas ravimifirmad peavad avalikustama tervishoiutöötajatele ja ­organisatsioonidele makstud tasud. Oleme veendunud, et see aitab paremini mõista farmaatsiatööstuse koostööd tervishoiutöötajate ja ­organisatsioonidega ning kasvatada usaldust ravimitööstuse ning meditsiinitöötajate suhetes.

Ravimistööstuse ja tervishoiutöötajate koostöö tähtsus

Ravimifirmade, ravimitööstust reguleerivate asutuste, tervishoiutöötajate ja ­organisatsioonide ning patsientide koostöö on tervishoiuvaldkonna arenguks hädavajalik. Tänu omavahelistele suhetele on suudetud tuua välja rida uuenduslikke ravimeid ja mõjutada haiguste kulgu. Tervishoiutöötajad on alati olnud ja jäävad GSK hinnatud koostööpartneriteks. GSK saab tervishoitöötajatelt kui oma ala asjatundjate käest asjakohaseid teaduslikke ja meditsiinilisi teadmisi ning ainulaadset teavet haiguste ravi kohta. See koostöö on meditsiini edendamisel väga oluline, aidates rahuldada patsientide ja rahvatervise vajadusi.

Suurema läbipaistvuse toetamine Euroopas

GSK on viimastel aastatel avalikustanud mitmetes riikides teavet tervishoiutöötajatele ja ­organisatsioonidele makstud tasude kohta, kas koondandmetena või üksikjuhtumitena. Andmed avalikustatakse kõigi Euroopa Ravimitootjate Liidu (EFPIA) liikmete poolt ning mujal maailmas tehakse seda Austraalias, Jaapanis ja USA-s. Suuremad firmad hakkasid Kanadas tasud avalikustama 2017. aastal. EFPIA avalikustamisalgatus põhineb sarnastel riiklikel algatustel, mille eesmärk on saavutada suurem läbipaistvus.

EFPIA avalikustamisjuhendi kohaselt on EFPIA liikmetel alates 1. jaanuarist 2016 kohustus avalikustada nimeliselt (erandjuhul koondandmetena) tervishoiutöötajatele ja ­organisatsioonidele retseptiravimitega seoses makstud tasud. See hõlmab näiteks meditsiinikonverentsidega seotud reisi-­ ja registreerimiskulusid, tervishoiutöötajatele esinemiste või koosolekute juhatamise eest makstud tasusid ning tervishoiuasutuste toetusi. Tervishoiutöötajatele ja ­organisatsioonidele uurimis-­ ja arendustegevuse eest makstud tasud avaldatakse kokkuvõttena.

Esimesed andmed 2015. aastal tehtud maksete kohta avalikustati 30. juunil 2016.