Muud võimalused

GSK-s on veel mitmeid teisigi töövõimalusi, sh rahandus-, personali-, õigus-, IT-, hanke-, teabevahetuse ja peamiste äriteenuste osakonnas. Need üksused pakuvad üle kogu maailma tuge ja teenuseid, mis on vajalikud ettevõtte tõhusaks toimimiseks.

Meist /Kes me oleme?

GSK tegevusmudeli keskmes on Global Support Functions ehk üleilmsed tugitegevused, mis toetavad ühtse GSK ettevõtte lähenemisviisi.

Pakume oma äriüksustele tõhusaks toimimiseks vajalikke koostöövõimalusi, strateegilist nõu ja tugiteenuseid. Seeläbi saavad nad keskenduda patsientidele ja tarbijatele vajalike ravimite, vaktsiinide ning toodete väljatöötamisele, tootmisele ja tarnimisele.

Pakume rakendust mitmesuguste erialaste teadmistega inimestele:

  • auditeerimine;
  • teabevahetus ja riiklik asjaajamine;
  • peamised äriteenused, sh IT-teenused, kaudsed hanketeenused ja üleilmsed kinnisvara ning rajatistega seotud teenused;
  • ettevõtte strateegia ja arendamine;
  • keskkond, tervis, ohutus ja jätkusuutlikkus;
  • rahandus, sh finantstalitused;
  • üldine eetika ja nõuetele vastavus;
  • üleilmne õppe- ja arendustegevus;
  • personaliteenused;
  • õigusabi.

Püüdleme ühtsema toimimise poole, et pakkuda ettevõttele sidusamat, järjekindlamat ja tõhusamat partnerlussuhet. 

Töökorraldusest

Global Support Functions ehk üleilmsed tugitegevused järgivad sarnast organisatsiooni mudelit. Iga tegevusüksus kasutab ärisuhteid ja tippkeskusi strateegilise nõu pakkumiseks ning jagatud teenuseid rakendusliku toetuse pakkumiseks.

Ettevõtte üleilmsete tugitegevuste eest vastutab ligikaudu 10 000 töötajat üle maailma. Olulisemad teeninduskeskused asuvad Ühendkuningriigis, USAs, Belgias, Hiinas, Costa Rical, Malaisias ja Poolas. Koondame teenuseid asukohtadesse, kus ettevõtte vajadustele vastamine on kõige optimaalsem.

Suuremal osal töötajatest, kes tegelevad tugitegevuste pakkumisega, on toimiv aruandlusliin vastavate kontserni juhatuse liikmetega

Kuidas me ettevõttele lisaväärtust loome?

Tänu üleilmsete tugitegevuste olemasolule saavad kõik ettevõtte töötajad (meie partnerid) teha oma tööd võimalikult hästi. Pakume ettevõtte vajadustele vastavaid kvaliteetseid ja asjatundlikke tugiteenuseid ning ettevõtte tulemuste saavutamiseks vajalikku strateegilist nõu. Meie töö eesmärk on kaitsta ja parandada GSK mainet. 

Meie tööpõhimõtted

Ettevõte tasub meie pakutavate teenuste eest, mistõttu peame olema tõhusad ja lähtuma klientide vajadustest.

Töötame ühiste põhimõtete alusel, et aidata ettevõttel meiega pidevalt suhelda.

Otsime äriüksustega aktiivselt kontakti ja peame nendega ühendust, et paremini aru saada, mida nad oma eesmärkide saavutamiseks vajavad. Tulemused peegelduvad teenuseosutamise lepingutes, milles on kirjeldatud, mida ja kuidas me pakume. See tagab meie teenuste ja kulutuste parema läbipaistvuse ning nähtavuse.

Selleks et kindlustada teenuste pakkumine kogu ettevõttes ja ühtlustada protsesse, töövahendeid ning struktuure, oleme kõikides ärivaldkondades loonud tarbijakomisjonid. Tarbijakomisjonid kontrollivad teenuse osutamist (kvaliteeti, majandustulemusi, klientide rahulolu) ja veenduvad, et osutatud teenus vastab klientide vajadustele.