Müügi- ja turundustegevus

Müügi- ja turundustegevus on GSK vaktsiinide, ravimite ja tarbijatele mõeldud tervishoiutoodete valdkonna oluline osa. Põhimõtteliselt tähendab see meie toodete reklaamimist. Siia alla võib kuuluda ka näiteks vähem arenenud riikidesse vaktsiinide kättesaadavuse tagamine, ravimite turustamine, uute uurimis- ja arendusvõimaluste väljaselgitamine või GSK tavatarbijatele mõeldud kaubamärkide tutvustamine.

 Vabad töökohad

Müügi- ja turundusüksuses on palju võimalusi nii värskelt koolipingist saabunuile kui ka kogenud asjatundjatele. Vabadele töökohtadele ootame enamasti kliendihaldureid, müügispetsialiste, turundusjuhte, portfellihaldureid, kaubandussuhete spetsialiste ja turuanalüütikuid.

Otsime inimesi nii kohalikele turgudele kui ka üleilmsete funktsioonide täitmiseks. Töö võib toimuda ka meie tippkeskustes, kus arendatakse välja edukaid äristrateegiaid tähtsamate ravivaldkondade ja -kategooriate tarbeks.

Müügi- ja turundusüksuses töötamine

Müügi- ja turundustegevus GSKs on põnev ning arenev. Otsime pidevalt võimalusi, kuidas parandada oma äritegevust, pakkuda patsientidele ja tarbijatele suuremat väärtust ning kiirendada ettevõtte kasvu. GSKs töötamine võib olla vägagi mitmekülgne. Ettevõtte äritegevus hõlmab paljudel puhkudel ka valitsuste, järelevalveasutuste ja tervishoiuasutustega suhtlemist.

Meie tootevalikusse kuuluvad nii tuntud tootemärgid kui ka uuemad ja innovaatilised ravimid. Tunneme oma toodete üle uhkust. Me tagame oma kliendisuhtlusega tegelevatele töötajatele põhjaliku koolitusprogrammi, selleks et nad oskaksid GSK ravimeid ja tarbijatele mõeldud tervishoiutooteid nõuetekohaselt tutvustada. Tunnustame ka oma töötajaid tervishoiutööstuse ja jaeklientidega heade suhete loomise eest. Meie jaoks on patsientide ja tarbijate huvid esikohal, seega, teeb see müügi- ja turundustegevusest rahuldust pakkuva karjäärivaliku.

Millised oskused ja isikuomadused on tööle asumiseks vajalikud?

Me väärtustame vastutustunnet, töötajate toetamist ja tulevaste juhtide leidmiseks sobivate eeltingimuste loomist. Niisiis vajame oma meeskonda pühendunud töötajaid, kes suudavad strateegiliselt mõelda, ausameelselt tegutseda ja järgida GSK väärtusi ning käitumisjuhiseid. Ootame oma töötajatelt ärilist taipu ja suurepärast suhete loomise oskust, ideaalis ka huvi meditsiini ja/või teaduse vastu. Tähtis on ka keskenduda oma tööülesannete täitmisele ja suuta reageerida turumuutustele. Juhtivtöötajad peaksid aga oskama positiivseid muudatusi planeerida ja kaastöötajaid inspireerida.