Uurimis- ja arendusüksus

Meie põhitegevuse hulka kuulub patsiendikeskne uurimis- ja arendustöö. GSK kulutab igas tunnis üle 350 000 euro uute ravimite, vaktsiinide ja muude toodete väljatöötamiseks. Meie teadlased otsivad vahendeid hingamisteede haiguste, viirus- ja bakteriaalsete nakkuste, diabeedi, vähktõve ning HIV/AIDSi raviks.

Uurimis- ja arendusüksuses töötamine

GSK annab tööd tuhandetele teadlastele maailma erinevais paigus, sh Hiinas, USAs, Indias ja Ühendkuningriigis. Ehkki igaühe roll on erinev, on meie uurimisrühmad ühiselt pühendunud patsientide ja tarbijate aitamisele.

Pole just palju ameteid, kus igapäevase töö tulemusena võivad sündida inimeste elusid parandavad lahendused ja tooted. Selleni jõudmine ongi GSK eesmärk ning see annab ettevõtte uurimis- ja arendustegevusele tajutava sihi. Oleme uuenduslikud ja kasutame oma töös uusimaid teadmisi ning lähenemisviise. Meie töökultuur on ettevõtlik.

Me omandame järjepidevalt uusi teadmisi oluliste teadusvaldkondade kohta. Keskendume tippteadusele ja loome selgeid tegevuskavu, et näha, kas tehtavast teadustööst võiksid sündida uued ravimid. Meie töötajad saavad oma teadmisi täiendada, tegeledes uute teadusprojektide, tööde ja kogemuste omandamisega ning töötada koos oma ala asjatundjatega.

Meie teadlased on vastutustundlikud ja me tunnustame ning hindame nende saavutusi.

Seega, kui te soovite ühiskonda aidata ja edendada oma karjääri kõige uuenduslikumas ning põnevamas teadusharus, on paras aeg liituda GSKga.

Millised oskused ja isikuomadused on tööle asumiseks vajalikud?

Otsime inimesi, kes soovivad teaduse abil inimeste elusid paremaks muuta, suudavad töötada mitut valdkonda hõlmavas meeskonnas ning kellel on erialased teadmised teaduse või meditsiini vallas. Uued töötajad peavad olema valmis oma teaduslikke ja meditsiinialaseid eriteadmisi pidevalt täiendama ning arendama.

Uued töötajad peaksid tundma huvi uurimis- ja arendustegevuse vastu laiemalt ning suutma kohaneda pidevalt muutuva teadus- ja ärikeskkonnaga, tähtsal kohal on ka hea suhtlusoskus. Ühtlasi ootame, et töötajad jagaksid meiega samu väärtusi, milleks on selgus ja arusaadavus, austus inimeste vastu, ausus ning patsiendikesksus. Ennekõike aga vajame oma ridadesse teadlasi, kes pööravad tähelepanu nii sellele, mida nad teevad, kui ka sellele, kuidas nad midagi teevad.

Vabad töökohad

GSK pakub teadlastele võimalusi uurimis- ja arendustegevuseks kõigis kolmes tegevusvaldkonnas: ravimid, vaktsiinid ja tervishoiutooted.

Meie uurimis- ja arendusosakond meelitab ligi teadlasi pea kõikidest teadusharudest, sh keemikuid, biolooge, statistikuid, farmakolooge ning mikrobiolooge. Nad töötavad laboriteaduritena, kasutades oma teadusalast väljaõpet kliiniliste uuringute, regulatiivse töö ja tervishoiuökonoomika jaoks või statistika tegemiseks.

Pärast seda, kui ravimid on patsientidele kasutamiseks heaks kiidetud, annavad uurimistööga tegelevad ja GSK ravimeeskondadesse kuuluvad arstid nõu, kuidas neid kasutada. GSKs tegutsevad ravimiohutuse jälgimiseks eraldi meeskonnad. Ülejäänud teadlased või arstid jälgivad meie uurimistöö kvaliteeti ja tagavad, et peetakse kinni kõrgeimatest juhtimisstandarditest.

Ja peamine – kus iganes te uurimis- ja arendusosakonnaga ka ei liituks, ootab teid hulgaliselt arengu- ning kasvuvõimalusi. Teil on võimalik kujundada mitmekülgne ja tähendusrikas karjäär.