Kasutustingimused

Tervishoiualane teave

Sellel veebisaidil võidakse esitada teavet meditsiiniliste seisundite ja nende ravi kohta. GSK ei garanteeri, et sellel veebisaidil esitatud materjal on kohane või kättesaadav kasutamiseks väljaspool ettenähtud sihtrühma territooriumi. Selle veebisaidi kasutamine väljaspool antud territooriumi on kasutaja omal algatusel ning kasutajad vastutavad võimalike kohaldatavate õigusaktide järgimise eest. Lisaks ei tohi selle veebisaidi sisu tõlgendada meditsiinilise nõuande või soovitusena ja selle põhjal ei tohi tegutseda ega otsuseid teha. Konkreetset meditsiinialast nõu tuleb alati küsida vastava kvalifikatsiooniga tervishoiutöötajalt.

GSK teeb kõik endast oleneva selle veebisaidi ajakohasena hoidmiseks, ent osa teabest võib aja jooksul aeguda. GSK ei väida ega garanteeri, et sellel veebisaidil sisalduv teave on täpne või kasulik, välja arvatud konkreetselt nimetatud juhtudel.

Hüperteksti lingid

See veebisait võib teid suunata muudele veebisaitidele internetis, sh GSK-ga seotud ettevõtete veebisaitidele muudes riikides. Palun lugege läbi mis tahes muu GSK või kolmanda isiku veebisaidi õiguslikke või privaatsuspõhimõtteid puudutavad osad, kuhu lingi kaudu liigute. GSK ei vastuta mis tahes kolmanda isiku veebisaidil leiduvate arvamuste ega teabe eest ega võta endale sellega seoses mingeid kohustusi.

Intellektuaalomand

Kõigi sellel veebisaidil leiduvate materjalide intellektuaalomandi õigused kuuluvad GSK ettevõtete kontsernile või on GSK ettevõtete kontsernile antud luba selliseid materjale kasutada, välja arvatud juhtudel, kui on konkreetselt väidetud teisiti. Kogu sisu või sisu osaline taasesitamine ükskõik millises vormis on keelatud, välja arvatud alljärgnevate lubade olemasolul.

Sellel veebisaidil toodud materjale on lubatud isiklikul ja mitteärilisel otstarbel lugeda, vaadata, printida, alla laadida ja kopeerida üksnes juhul, kui nimetate seda veebisaiti materjali algallikana ning lisate juurde autoriõiguse märke „© GSK ettevõtete kontsern, kõik õigused kaitstud”.  Materjali muul viisil kasutamine ei ole lubatud, välja arvatud juhul, kui seda on eraldi nimetatud.

Sellel veebisaidil sisalduvat ei tohi tõlgendada mis tahes litsentsi või õiguse andmisena ühegi GSK ettevõtete kontserni või mõne kolmanda isiku intellektuaalomandi suhtes (sealhulgas patendid, kaubamärgid ja autoriõigus).

GSK ei oma õigusi ühegi sellel veebisaidil esineva kolmanda isiku kaubamärgi suhtes ega seost sellega. Selliseid kolmandate isikute kaubamärke kasutatakse üksnes nende vastavate omanike toodete ja teenuste eristamiseks ning nende märkide kasutamisest ei järeldu GSK poolset sponsorlust ega heakskiitu.

Teabe kasutamine

Veebisaidi kasutajate poolt edastatud teavet või muud materjali, mis on saadetud interneti kaudu, postitatud GSK veebisaidile või esitatud muul viisil (v.a teave, mis sisaldab isikuandmeid ja/või terviseteavet, mida käsitletakse GSK privaatsuspõhimõtetes) loetakse mittekonfidentsiaalseks ja avalikuks ning GSK-l ei ole sellise teabe suhtes mingisuguseid kohustusi.  GSK võib kasutada sellist teavet vabalt mis tahes enda poolt kohaseks peetud otstarbel, muuhulgas taasesitamiseks või avaldamiseks, ning võib kasutada selles sisalduvaid ideid, käsitusi, oskusteavet ja võtteid mis tahes eesmärkidel, sealhulgas ärilistel, seejuures tasumata kasutajatele õiguse eest nii toimida.

Privaatsus

GSK austab oma veebisaidi külastajate privaatsust. Palun vaadake GSK privaatsuspõhimõtteid, kus selgitatakse teie õigusi ja kohustusi sellel veebisaidil avaldatava teabe suhtes.

Tegemist ei ole äritehingute sõlmimise kutsega

Miski sellel veebisaidil ei ole mõeldud kutse või ettepanekuna investeerida GSK väärtpaberitesse ega ADR-i või nendega tegelda. Peale selle võivad tegelikud tulemused ja areng oluliselt erineda sellel veebisaidil toodud prognoosidest, arvamustest või ootustest ning väärtpaberite hinna muutusi minevikus ei tohi võtta edasiste prognooside aluseks.