Meie eesmärk ja strateegia

Meie eesmärk on aidata inimestel jõuda rohkem, tunda end paremini ja elada kauem.

Juhindume oma äritegevuses kolmest strateegiliselt tegevussuunast, millega püüame kindlustada kasvu, vähendada riske ja parandada pikaajalisi majandustulemusi. Meie jaoks olulised strateegilised tegevussuunad on tasakaalustatud rahvusvahelise äritegevuse arendamine, suuremal hulgal väärtuslike toodete pakkumine ning ettevõtte tegevusmudeli lihtsustamine.
 
Tasakaalustatud äritegevuse arendamine

Liigume tasakaalustatuma äritegevuse ja tootevaliku poole, mis tagavad müüginumbrite ja kasumi järjepideva kasvu ning osanikele suurema tulu.

Tegutseme kolmes põhivaldkonnas: ravimid, vaktsiinid ja tervishoiutooted.

Suuremal hulgal väärtuslike toodete pakkumine

Oleme oma uurimis-­ ja arendustegevuse korraldanud ümber eesmärgiga tagada patsientide ravile rohkem väärtust lisavaid ravimeid. 

Olulised faktid

  • Plaanis on esitada 2020. aastaks taotlused kuni 20 uue ravimi ja vaktsiini registreerimiseks.
  • 40 uut ravimi ja vaktsiini kandidaati on praegu tootearenduse etapis.
  • 80% neist on kõigi eelduste kohaselt oma valdkonnas esimeste seas.
  • 2017. aastal jõuab nendest 40-st uuest ravimist ja vaktsiinist kuni 10 III uuringufaasi ning kuni 20 II uuringufaasi.

Tegevusmudeli lihtsustamine

Kuna meie ärivaldkonnad on pidevas muutumises, siis kohandame vastavalt ümber ka oma tegevused. Kohanemisvõime võimaldab meil toimida lihtsamalt ja tõhusamalt ning suunata vabanevaid vahendeid teiste meie jaoks oluliste eesmärkide saavutamiseks.

Vastutustundlik äritegevus

Vastutustundlik äritegevus on meile väga oluline. Tagades GSK väärtuste kajastumise meie kultuuris, tegevustes ja otsustes, suudame paremini vastata ühiskonna ootustele.

Saavutused:

  • Dow Jonesi jätkusuutlikkuse indeks majandus-­, keskkonna­ ja ühiskondliku tegevuse tulemuslikkuse valdkonnas on 82%.
  • Kõikidel turgudel lähtume uuest ärimudelist.