Grandid ja annetused

Grantide ja annetuste põhimõtted

GSK Balti grantide ja annetuste komitee arutab kõiki GSK-le esitatud rahastamistaotlusi. Grantide ja annetuste rahastamisotsuste tegemisel lähtutakse järgmistest põhimõtetest:

  • taotlus peab olema vastavuses GSK fookusvaldkondadega, milleks on HIV, hingamissüsteem ja vaktsiinid;
  • eeldatav kasu patsientidele ja/või Eesti tervishoiusüsteemile;
  • taotluse põhjendatavus ja selle esitaja usaldusväärsus ning maine.


Küsitava vastavusega taotlused

Teatud juhtumitel võib grantide ja annetuste komitee siiski otsustada GSK tingimustele mitte-vastava taotluse rahastamise kasuks. Kui kahtlete, kas taotlus vastab GSK grantide ja annetuste toetamise põhimõtetele, siis palun kontakteeruge GSK Eesti esindusega. 


Avaldus