Koostöö kliiniliste ja teadusuuringute valdkonnas

Teeme uute ravimite ja vaktsiinide väljatöötamisel koostööd tervishoiutöötajatega. See võimaldab meil mõista patsientide vajadusi ja hinnata meie toodete kasulikkust ning riske.

Tervishoiutöötajad aitavad meil leida vabatahtlikke, kes on nõus osalema kliinilistes uuringutes, aidates patsientidel manustada uuritavaid ravimeid või vaktsiine ning jälgida ravi tulemusi. Nende ekspertteadmised on uute ravimeetodite väljatöötamisel väga olulised.

Antud suhted, mis on kantud ühisest soovist parandada patsientide tervist, põhinevad väärtustel nagu läbipaistvus, lugupidamine, ausus ja patsiendikeskus.

Kõigi tervishoiutöötajatega, kes viivad koostöös GSKga läbi kliinilisi uuringuid, on sõlmitud lepingud ja neid tasustatakse selle eest. Töötasu makstakse uuringutele kulutatud aja eest, samuti vajalike kulude katteks, et hinnata patsiendi sobivust uuringusse kaasamiseks ning ka ravi efektiivsust.

Meie tegevuspõhimõtted

Juhindume koostöös tervishoiutöötajatega rangetest tegevuspõhimõtetest.

Näiteks:

  • uuringute korraldaja valimisel lähtutakse sellest, kui pädev ta on korraldama heal tasemel kliinilisi teadusuuringuid;
  • kui kedagi valitakse kliinilise uuringu korraldajaks, ei arvestata seda, kas ta on varem GSK tooteid kasutanud või mitte;
  • otsuseid patsientide kliinilisse uuringusse kaasamise või nende osalemise jätkumise kohta ei mõjutata tasustamisvõimalustega ega tasude maksmisega;
  • GSK uurimisprojektidesse kaasatud tervishoiutöötajatele ei ole lubatud teha kingitusi;
  • kõigi tervishoiutöötajatele makstavate tasude kohta on sõlmitud leping;
  • kõigi tehtud tööde ja osutatud teenuste eest tasutavad maksed vastavad õiglasele turuväärtusele.

GSK avalikustab  tervishoiutöötajatele ja -­asutustele makstud kliiniliste teadusuuringute korraldamise tasud summeeritult.