Meie vaade EFPIA avalikustamisjuhendile

GSK on viimasel aastakümnel tegutsenud teerajajana ravimitööstuse harjumuspärase tegevusmudeli ümberkujundamisel, olles esimene, kes suurendas kliiniliste uuringute andmete läbipaistvust (liitudes esimestena All Trials initsiatiiviga), avalikustas toetused patsiendiorganisatsioonidele ning tühistas ravimiesindajate töötasu seotuse müügieesmärkide täitmisega.

Samast mõtteviisist lähtub GSK ka EFPIA avalikustamisjuhendi rakendamisel. GSK ei sõlmi koostöölepingut, kui teine pool ei ole teabe avalikustamisega nõus, sest just see aitab edendada ja tagada teabe avalikustamist üksikisiku tasandil.Praktikas tähendab see järgmist.

  • Juhul kui EFPIA avalikustamisjuhendi järgi tuleb teave avalikustada nimeliselt, püüame saada vajaliku nõusoleku igalt tervishoiutöötajalt, kellega koostööd teeme.
  • Me ei tee koostööd tervishoiutöötajatega, kes ei anna avalikustamiseks oma nõusolekut. Kui oleme saanud tervishoiutöötajalt nõusoleku, kuid see on hiljem tagasi võetud, ei tee me antud tervishoitöötajaga ühe aasta jooksul koostööd valdkondades, kus nõutakse teabe avalikustamist üksikisiku tasandil.

Rohkem kui lihtsalt läbipaistev tegutsemine

GSK eesmärk on minna veelgi kaugemale, kui on nõutud EFPIA avalikustamisjuhendis, tehes selleks oma ärimudelis teisigi muudatusi, mis on ravimitööstuses murrangulised. Üks hiljutisi ümberkorraldusi on näiteks müügiesindajate tasustamine lähtuvalt klienditeeninduse ja erialateadmiste tasemest, mitte aga individuaalsete müügieesmärkide täitmisest. Alates 1. jaanuarist 2016 ei maksta GSK enam oma retseptiravimite või ravivaldkondade tutvustamise eest tasu tervishoiutöötajatele, kellel on õigus ravimeid välja kirjutada või kes saavad nende väljakirjutamist mõjutada.

GSK soovib kindlustada, et ettevõttes töötavatel arstidel oleks rohkem aega oma erialateadmiste jagamiseks teiste tervishoiutöötajatega. Lisaks töötab GSK välja uusi digitaalseid ja reaalajas toimivaid rakendusi, et parandada teabe edastamist tervishoiutöötajatele. Samuti pakub GSK mittesiduvat rahastamist sõltumatutele asutustele, kes otsustavad ise, milliseid tervishoiutöötajaid meditsiinihariduse konverentsidele esinema kutsuda.

GSK teeb ka edaspidi koostööd tervishoiutöötajatega tegevusvaldkondades, mis ei ole mõeldud müügiedendusena, kellele makstakse selle eest ka tasu. See hõlmab näiteks kliiniliste uuringute korraldamist, nõustamist uurimistulemuste kliinilise tähtsuse ja asjakohase esitamise kohta ning uute uurimisvaldkondade kindlakstegemist.

Kõik see on oluline patsientide vajadustele vastavate ravimite väljatöötamisel.

 

Mida see tähendab patsientide jaoks?

GSK on veendunud, et ettevõtte peamiseks eesmärgiks on tagada suurem läbipaistvus ja teha tervishoiutöötajatega uuel viisil koostööd, tugevdamaks kindlustunnet, et ravimitööstus tegutseb patsientide parimates huvides. Samuti aitab see paremini mõista, kui tähtis on farmaatsiaettevõtete ja meditsiinitöötajate koostöö.