ViiV Healthcare

ViiV Healthcare on sõltumatu üleilmne HIV ravimitele spetsialiseerunud ettevõte, kelle eesmärk on pakkuda HIV või AIDSiga elavatele inimestele uusi raviviise.

ViiV Healthcare asutati 2009. aastal GSK ja Pfizeri koostööprojekti tulemusena. Tänaseks ühendab ViiV Healthcare mõlema ettevõtte teadmisi HI-viiruse kohta. 2012. aastal liitus ViiV Healthcare’iga ettevõte Shionogi, kellega koostöös on välja töötatud mitmeid uuenduslikke integraasi inhibiitoreid.

Meie praeguses tootevalikus on 12 HIV ravimit, mille aastane läbimüük 2015. aastal ulatus peaaegu 2,7 miljardi euroni. Tänu sellele on meil olnud võimalik panna paika jätkusuutlik ja pikaajaline investeerimiskava, et luua sobivad tingimused uute ravimite väljatöötamiseks. ViiV Healthcare’is töötavad teadlased on pühendunud uute võimaluste leidmisele, et vähendada HIV mõju 36.9 miljonile  viiruskandja tervisele ja leida parimaid viise HIV ennetuseks ja raviks. Ühtlasi töötavad teadlased selle nimel, et leida parimaid viise HIV ennetamiseks ja raviks. Rohkem teavet meie pühendumisest uurimis- ja arendustegevusele.

Meie meeskonda kuulub 15 riigija kolmese piirkondliku keskuse peale kokku  peaaegu 700 inimest. Tänu ViiV Healthcare’i ja GSK sidemetele on meil võimalik oma geograafilist haaret veelgi laiendada. Oleme valmis kiiresti reageerima HIV-kogukonna vajadustele. Oleme algatanud  ulatuslikke  tegevusi, mis tagaksid inimestele juurdepääsu vajalikele ravimitele ning toetaksid  WHO/UNAIDS eesmärki  jõuda kõikide ravivajajateni Rohkem teavet GSK uuendusliku ja jätkusuutliku lähenemisviisi kohta.

Teeme aktiivselt koostööd ka teiste samu väärtusi jagavate organisatsioonidega ja toetame kogukondlikke HIV-algatusi, sh programmi Positive Action (positiivne tegutsemine).

 

 


ViiV │GSK HIV ravimid

CELSENTRI maravirok
COMBIVIR zidovudiin + lamivudiin
EPIVIR lamivudiin
KIVEXA lamivudiin + abakaviir
RETROVIR zidovudiin
TELZIR fosamprenaviir
TIVICAY dolutegraviir
TRIUMEQ lamivudiin + abakaviir + dolutegraviir
TRIZIVIR zidovudiin + lamivudiin + abakaviir
ZIAGEN abakaviir