Kliinilised uuringud Eestis

GSK on Eestis tegelenud kliiniliste uuringutega üle 20 aasta. 2016. aastal oli töös 17 ravimi- ja vaktsiiniuuringut, millesse oli kaasatud ligi 2400 patsienti. GSK kliiniliste uuringutega seotud investeeringud Eestisse 2016. aastal olid kogusummas 2,3 mln eurot.

Kliinilise uuringu voldik (eesti keelne)

Kliinilise uuringu voldik (vene keelne)