Kliiniliste uuringute register

Oleme otsustanud avalikustada kõigi meie kliiniliste uuringute andmed, olenemata sellest, kas ravitulemused on ravimite seisukohast olnud head või halvad. Meie veendumuse kohaselt on selline teguviis meditsiini edendamisel olulise tähtsusega. Lisaks on see parim moodus teavitada arste, kui ravimite väljakirjutajaid ja patsiente meie ravimitega seotud teaduslikest järeldustest.

Uuringute korraldajatel, meditsiinitöötajatel ja avalikkusel on  GSK toetatud kliiniliste uuringute andmetele ligipääs  kliiniliste uuringute registri veebilehe kaudu.

Register sisaldab järgmisi andmeid:

  • kokkuvõtted käimasolevate uuringute plaanidest (uurimisvaldkonna ja -­küsimuse lühikirjeldus);
  • andmed lõpetatud kliiniliste uuringute, uuringus osalenute ja heakskiidetud ravimiühendite kohta;
  • andmed GSK ravimite vaatlusuuringutest ja metaanalüüsidest, milles on liidetud vähemalt kahe eelneva uuringu tulemused;
  • katkestatud ravimiuuringute tulemused, et teadusringkonnad saaksid teavet uurimisvaldkondade kohta, mis ei ole tulemusi andnud;
  • meie kliinilistesse uuringutesse kaasatud juhtivuurijate nimed.