Patsiendiandmed

  • Kui inimesed on vabatahtlikult nõus kliinilises uuringus osalema, siis nad eeldavad, et uuringu tulemusi kasutatakse teiste inimeste aitamiseks.
  • Tänu internetipõhisele süsteemile on uuringute korraldajatel ligipääs anonüümsetele patsiendiandmetele, millel põhinevad mitmete ravimifirmade, seahulgas GSK kliiniliste uuringute tulemused. Loodame, et selliste andmete jagamine uuringute korraldajatega aitab kaasa teadustöö edendamisele ja ravivõimaluste parandamisele.
  • Tänu sellele süsteemile saavad uuringute korraldajad tutvuda üksikasjalike uuringuandmetega, teha ise analüüse ja vaadata täpsemat teavet ravimite ning nende parimate kasutusviiside kohta. Kooskõlas hea teadustavaga peavad uuringute korraldajad esitama uuringukava ja tagama, et avaldavad oma töö tulemused läbipaistval moel.