Vastutus

Meie eesmärk on parandada inimeste elukvaliteeti, selleks et nad jõuaksid rohkem, tunneksid end paremini ja elaksid kauem.

Kohandame selle eesmärgi saavutamiseks oma ärimudelit ning järgime tegevuskava, mis tänu uuenduslikkusele ja tervishoiu paremale kättesaadavusele tagab jätkusuutlikud tulemused ning on kantud meie jaoks olulistest väärtustest.

Peame väga oluliseks vastutustundlikku äritegevust. GSK aastaaruandes on esitatud põhiteave nii meie vastutustundliku äritegevuse kui ka majandustulemuste kohta. Vastutustundlikku äritegevust kajastavast lisast leiate põhjalikumat taustteavet ja saate üksasjalikuma ülevaate sellest, kuidas me juhindume oma tegevuses vastutustundliku äritegevuse eesmärkidest.

Eesmärgid

Oleme seadnud endale neljas vastutustundliku äritegevuse valdkonnas 23 tulevikueesmärki. Püüame neile keskendudes rahuldada üleilmseid tervisevajadusi, juhindudes meie jaoks esmatähtsatest sihtidest ja väärtustest.

Klõpsake allolevatel linkidel, et tutvuda lähemalt edusammudega, mida oleme igas valdkonnast oma eesmärkide saavutamiseks teinud.

Hea tervis kõigile

Kuidas me töötame välja uuenduslikke tooteid ja tagame patsientidele kõikjal maailmas parema juurdepääsu tervishoiule?

Meie tegevus

Kuidas me juhindume meile olulistest väärtustest oma äritegevuses, sealhulgas uurimis- ja arendustegevuses ning uute toodete reklaamimisel ja müümisel?

Meie töötajad

Kuidas me loome innustava ja toetava töökeskkonna, mis ajendab töötajaid arendama oma oskusi ja andma endast parimat?

Tutvuge meie 2015. aasta aruandega PULSE , mis annab ülevaate vabatahtlike tegevuse mõjust 2015. aastal nendes kogukondades, kus meie inimesed abiks olid.

Meie koduplaneet

Kuidas me haldame oma tegevuse ja toodete keskkonnamõju, et vähendada süsinikuheidet, veetarvet ja jäätmete teket?

Järelevalve

Meil on paigas kindel struktuur, mis võimaldab ettevõttel vajalikul määral arvestada oma tegevuses ühiskondliku vastutusega. Üldise järelevalvega tegeleb vastutustundliku ettevõtluse komisjon, mis tegutseb juhatuse tasandil.