Meie töötajad

Jätkusuutliku äritegevuse pandiks on investeerimine töötajatesse ja kogukondadesse.

Meie personalipoliitika eesmärgiks on luua sobiv töökeskkond, kus kõik töötajad tunneksid, et neid väärtustatakse, austatakse ja innustatakse.

Tutvuge meie 2015. aasta aruandega PULSE , mis annab ülevaate vabatahtlike tegevuse mõjust 2015. aastal nendes kogukondades, kus meie inimesed abiks olid.