Töötajate vabatahtlik tegevus

 

GSK töötajad panustavad oma aega ja teadmisi, et kutsuda ellu positiivseid muutusi erinevates kogukondades üle maailma. Töö vabatahtlikuna on hea võimalus tutvuda lähemalt mõne GSK partnerorganisatsiooni tegevusega ja arendada oma erialaseid oskusi erinevates töökeskkondades ja -tingimustes. Vastutasuks saavad meie partnerid kasu strateegilise planeerimise, töökorralduse parandamise ja täiustatud teabevahetuse alal. GSK kaks juhtivat vabatahtlike programmi on PULSE ja Orange Days (oranžid päevad).

Mis on PULSE?

Programm PULSE Volunteer Partnership on oskustepõhine vabatahtliku töö algatus. Programmi PULSE kaudu suunatakse sobivad töötajad kolmeks või kuueks kuuks täiskohaga tööle mõne mittetulundusliku organisatsiooni juurde, kus nad saavad tervishoiuprobleemide lahendamisele oma oskuste ja teadmistega kaasa aidata nii koduriigis kui ka välismaal.

Alates programmi algusest 2009. aastast on PULSE saatnud ligikaudu 650 töötajat 60 riigist enam kui 110 mittetulundusliku organisatsiooni juurde tööle, pakkudes seeläbi  GSK partneritele üle 23 miljoni euro väärtuses kvalifitseeritud teenuseid. Programm PULSE võimaldab meie töötajatel täiskohaga töötada mõne mittetulundusliku organisatsiooni juures ja kasutada oma erialaseid oskusi ning teadmisi vastava organisatsiooni ja ka kogu ühiskonna hüvanguks.

Millised on programmi PULSE boonused?

Tänu meie töötajate erialastele teadmistele, saavad nad mittetulunduslikel organisatsioonidel aidata lahendada nende kõige olulisemaid probleeme, aidates seega organisatsioone endid kui ka kogukonda laiemalt. Lisaks võidavad vabatahtliku töö kogemusest ka töötajad ise, kes naasevad GSKsse uue energia ja ideede ning värske, ärksa pilguga. Saadud uus kogemus parandab inimeste tegutsemisvõimet ja enesetunnet.

PULSE’i programmi mõju hindamiseks  kogutakse pärast programmi lõppu vabatahtlikelt, GSK mittetulunduslikelt organisatsioonide esindajatelt, vabatahtlike töö korraldajatelt ja kolleegidelt tagasiside.

Programmi tagasisidest on selgunud, et:

  • 87% GSK mittetulunduslikest partnerorganisatsioonidest on seisukohal, et programmi PULSE vabatahtlik töötaja on nende organisatsiooni toonud kaasa muudatusi;
  • 91% programmi PULSE raames vabatahtlikuna töötanud inimestest usub, et vabatahtlik töö aitas neil juhiomadusi arendada;
  • 91% valitsusvälistest organisatsioonidest toob välja, et programmi PULSE raames nende juures töötanud vabatahtlike mõju on tunda ka pool aastat pärast nende töölähetuse lõppu;
  • 91% programmi PULSE raames vabatahtlikuna töötanud inimestest kinnitab, et nad teevad pärast vabatahtlikuna töötamist GSKs midagi teistmoodi.

Rohkem teavet programmi PULSE mõju kohta leiate uusimast aruandest „PULSE 2015 Impact Report“ (PDF-formaat)“.

 

Orange Day (oranž päev)

GSK teise olulise vabatahtlike programmi Orange Day (oranž päev) raames antakse töötajatele igal aastal üks tasustatud vaba päev selleks, et nad saaksid ise vabatahtlikuna mõnd kohaliku kogukonna projekti vedada. Üle maailma on GSK töötajad Orange Day vabatahtlike projektide käigus organiseerinud  erinevaid tegevusi.

Eestis on GSK töötajad  Orange Day päeva raames abistanud mitmeid lastekodusid nende väli- ja korrastustööde tegemisel. Toetatud on ka laste vabaajasisustamise ja sporditegevusvõimalusi. Näiteks on Orange Day raames organiseerinud GSK töötajad meeleoluka lastekaitsepäeva ürituse puuetega laste lastekodu kasvandikele – pidupäevaks valmisid lastekodu peredele omatehtud tordid, meeleolu aitas luua lõbus kloun ja kaasatoodud värvilised õhupallid. Töötajad on korraldanud ka erinevaid heategevuslikke aktsioone, et koguda raha lastekodulastele ja teistele abivajajatele vabaajaveetmise võimaluste sisustamiseks ja sporditarvete ning talveriiete ostmiseks. Näiteks on aastate jooksul lastekodulastele soetatud kogutud raha eest välikiik, jalgrattad, arvutid, mängumaja.

Lisaks on meie erinevate riikide töötajatel tähtis osa kanda GSK organisatsiooni Save the Children omavahelises koostöös. 2013. aasta mais algatasid GSK töötajad kampaania, mille raames on nad kogunud organisatsioonile üle 1.9 miljoni euro, millele lisandub sama suur summa ka ettevõttelt endalt.